Soutěž reklamních a dárkových předmětů

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby i právnické osoby zastoupené fyzickými osobami, které ve stanoveném termínu odevzdají řádně vyplněnou přihlášku a soutěžní práci a uhradí účastnický poplatek.

Vyhlašovateli soutěže jsou Acociace 3D reklamy a společnost M.I.P. Group.

Mediálním partnerem je týdeník Marketing & Media.

 

Podrobné informace o soutěži, propozice, formuláře přihlášek a výsledky předchozích ročníků naleznete na www.hvezda3dreklamy.cz.