O asociaci třídimenzionální reklamy

O_Asociaci_1
A3DR, asociace třídimenzionální reklamy, vznikla v lednu roku 1997 jako sdružení firem, které v České republice působí na poli 3D reklamy a jimž jde o rozvoj a kultivaci tohoto oboru.

Mezi cíle A3DR patří především posilování významu oboru v očích odborné i široké laické veřejnosti, vzájemná výměna zkušeností a informací a průběžné zkvalitňování služeb a obchodních vztahů. Nástroji k dosažení cílů jsou zejména soutěž Hvězda 3D reklamy, oficiální i neoficiální členská setkání, spolupráce s odbornými médii, společný monitoring médií a etický kodex A3DR.

 

a3dr_sipkyTřídimenzionální reklama je ve stanovách Asociace definována jako reklamní produkt mající tři rozměry, tedy výšku, šířku a hloubku. Patří sem proto velmi široká škála produktů přesahujících na jedné straně až do oblasti signmakingu a reklamního tisku, na straně druhé do segmentu souhrnně nazývaného POP nebo POS. Jako nosné odvětví 3D reklamy však chápeme především reklamní, dárkové a propagační předměty, které se dále opatřují brandingem zadavatele či propagovaného produktu.

Vzhledem k velmi široké definici 3DR bývá tato oblast mnohdy vnímána jako množina různých podlinkových aktivit, nikoliv jako obor. Ovšem k frekvenci použití 3DR jako marketingového nástroje, k řadou výzkumů a studií potvrzené vysoké účinnosti a k provázanosti s ostatními formami marketingové komunikace se však jedná o zcela rovnocennou součást komunikačního mixu s ostatními médii. A o toto vnímání třídimenzionální reklamy A3DR usiluje.

 

Vznik členství

Novým členem Asociace se může stát jakýkoliv podnikatelský subjekt podnikající v oboru 3D reklamy nebo oboru příbuzném. Pro přijetí nového člena je v souladu se Stanovami rozhodující souhlas nadpoloviční většiny všech stávajících členů asociace.