Pomalý růst trvá

Očekávání budoucího vývoje trhu ze strany dodavatelů a distributorů reklamních předmětů v USA jsou mírně optimistická. Vyplývá to z další vlny pravidelného profesního šetření, které provedla organizace PPAI (Promotional Products Association International) v závěru 3. čtvrtletí letošního roku.

Celý článek...
 
   

Proč se vyplatí používat reklamní předměty

Zatímco pro sledování síly a účinnosti nadlinkových médií existuje celá řada standardizovaných i specializovaných výzkumů, v oblasti reklamních předmětů mnoho „tvrdých“ dat, jež by podpořila argumentaci o efektivitě tohoto marketingového nástroje, k dispozici nemáme. Přesto existují, a pokud si dáme tu práci, abychom je z různých zdrojů shromáždili a položili vedle sebe, získáme docela zajímavý obrázek. Prohlédnout si jej můžete v tomto pdf souboru.
 
   

Výzkum českého trhu dárkových předmětů

Darkove_predmety-mensiČeská kancelář asociace POPAI ve spolupráci s Asociací 3D reklamy iniciovala výzkum situace na českém trhu dárkových předmětů. Výzkum realizovala v listopadu a prosinci 2008 agentura Ipsos Tambor. Tazatelé se zaměřili na dvě skupiny respondentů, a sice na zadavatele a na obdarované.

Výzkum mimo jiné ukázal, že i v době elektronické komunikace a e-shopů si velmi významnou pozici stále udržuje tištěný katalog, který za důležitý či dokonce velmi důležitý při výběru považují 2/3 zadavatelů v oborech FMCG. Zároveň ale jak obdarovaní, tak i zadavatelé mají velký zájem o dárkové předměty šité na míru, zadavatelům ovšem často chybí potřebná kreativita, aby takový dárek vymysleli. Kvalitní pomoc ze strany dodavatelů 3D reklamy v tomto směru je tedy velmi vítána.

Nejpreferovanější formou věnování firemních dárků je osobní předání, které umožňuje intenzivněji upevňovat vztahy mezi zadavateli a obdarovanými.

Závěrečnou zprávu s výsledky výzkumu najdete zde.

 
   

Seminář POPAI o účinnosti 3D reklamy

POPAI_logoČeská kancelář asociace POPAI uspořádala na konci července seminář zaměřený na 3D reklamu, v jehož rámci byly představeny výsledky několika zajímavých zahraničních studií.

Z výzkumu prováděného v USA, který se zaměřil na příjemce reklamních dárků, např. vyplynulo, že vnímání hodnot značky bylo vyšší při použití propagačních předmětů než při působení TV reklamy.

Výzkum mezi obchodními manažery význam 3D reklamy potvrdil, neboť ukázal, že 62 % respondentů uzavřelo obchod poté, co obdrželo reklamní předmět, a 84 % respondentů si pamatuje reklamní sdělení, jež se k nim dostalo prostřednictvím reklamních předmětů.

V Německu se výzkumníci dotazovali zástupců firem používajících 3D reklamu pro svou vlastní propagaci a zjistili, že největší potenciál pro rozšíření trhu se nachází v oblasti odborných konzultací, které zákazníkům usnadní orientaci ve velmi široké nabídce a výběr nejvhodnějších způsobů řešení daných komunikačních úkolů.

Další německý výzkum byl prováděn mezi specializovaným dodavateli reklamních předmětů. Zástupci těchto firem očekávají stagnaci nebo dokonce pokles trhu, jako region s potenciálem růstu označují Rusko a východní Evropu.

Kompletní záznam ze semináře najdete zde.

 
   

Síla reklamních předmětů

graf Vliv reklamních předmětů na vnímání dárce a následně uskutečněné obchody zkoumala studie Advertising Speciality Institute uskutečněná na téměř 500 respondentech v závěru loňského roku v USA.

Jak ukázaly výsledky, firmu dárce si pamatuje více než 80 % příjemců reklamních dárků a téměř dvě třetiny obdarovaných uzavřelo s dárcem obchodní kontrakt.

Celý článek...
 
   

Archiv dříve zveřejněných studií